Usługi

Hydroizolacje i zabezpieczenia przeciwwodne :

 • naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych
 • reprofilacje powierzchni betonowych
 • remonty obiektów przemysłowych
 • uszczelnianie tuneli
 • hydromonitoring
 • iniekcje żelami akrylowymi
 • iniekcje strukturalne
 • iniekcje kurtynowe
 • odtwarzanie izolacji poziomych metodą iniekcji ciśnieniowej
 • uszczelnianie dylatacji w budowlach naziemnych i podziemnych
 • uszczelnianie przejść rur i instalacji
 • uszczelnianie rys i pęknięć
 • izolacja płyt fundamentowych (dennych)
 • izolacje ścian fundamentowych ( izolacje pionowe )
 • izolacja szybów windowych
 • zabezpieczenia przeciwwodne
 • uszczelnianie styków i przerw roboczych
 • izolacja zbiorników wody (również pitnej) i innych mediów

 

Świadczymy również usługi :

 

 • hydromonitoring od 500 Bar, mycie wysokociśnieniowe
 • piaskowanie bezpyłowe mobilną piaskarką TORBO
 • natrysk materiałów mineralnych i bitumicznych pompą inoBEAM M8
 • natrysk zapraw PCC itp. pompą inoBEAM Light
 • usługi samochodem samowyładowczym, ładowność 5T
 • naprawa posadzek betonowych
 • zgrzewanie membran EPDM
 • wynajem osuszaczy kondensacyjnych
 • wynajem osuszaczy mikrofalowych

 

Hydroizolacje

Są to zabezpieczenia elementów budynku lub budowli przed wpływem wilgoci związanej przede wszystkim z wodą gruntową.

Izolacje przeciwwodne

Chronią przed działaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne (element znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej).

Izolacje dla budownictwa

Izolacje budowlane obejmują izolacje wodne, izolacje wilgociowe, izolacje termiczne i inne grupy izolacji w tym izolacje poziome, izolacje pionowe, izolacje powierzchniowe.