Hydroizolacje

Są to zabezpieczenia elementów budynku lub budowli przed wpływem wilgoci związanej przede wszystkim z wodą gruntową.

Izolacje przeciwwodne

Chronią przed działaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne (element znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej).

Izolacje dla budownictwa

Izolacje budowlane obejmują izolacje wodne, izolacje wilgociowe, izolacje termiczne i inne grupy izolacji w tym izolacje poziome, izolacje pionowe, izolacje powierzchniowe.