Iniekcje w budownictwie

iniekcje w budownictwie

 • twardo-elastyczne uszczelnienia i wypełnienia rys, pęknięć, styków i przerw roboczych w budownictwie ogólnym i podziemnym w warunkach suchych, pod działaniem wody oraz wody pod ciśnieniem,
 • scalanie i wzmacnianie szczelin i pęknięć konstrukcji budowlanych,
 • wykonywanie przepon w konstrukcjach murowych,
 • uszczelnienia dylatacji, szczelin dylatacyjnych, połączeń konstrukcji,
 • uszczelnienia ścian szczelinowych, ścianek szczelnych i palisad przed naporem wody gruntowej,
 • uszczelnienia iniekcje pęknięć, rys w zbiornikach,
 • uszczelnienia przejść szczelnych, przepustów, itp.
 • uszczelnienia oraz sklejające iniekcje powierzchni kontaktowych pomiędzy taśmami uszczelniającymi, a betonem,
 • iniekcje kurtynowe – zewnętrzne uszczelnienie w budownictwie podziemnym, na styku z gruntem,
 • iniekcje niskociśnieniowe do elastycznego wypełniania sklejającego rys i mikropęknięć w suchym lub mokrym betonie,
 • wypełnienia porowatego betonu o słabym zagęszczeniu – iniekcja strukturalna,
 • wypełnienia pustek i kawern w konstrukcjach budowlanych lub na ich styku z gruntem,
 • wypełnienia objętościowe pomiędzy np. starą a nową wykładziną rur, ślimakami elektrowni wodnych, itp.

Czym jest iniekcja?

Iniekcja jest to proces zdalnego wprowadzania pompowalnego medium (iniektu) w zadane środowisko, w celu jego uszczelnienia lub wzmocnienia, wykorzystując parametry iniektu po jego stężeniu/związaniu. Wyróżniamy iniekcję nisko, średnio i wysokociśnieniową.

Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem odpowiednio dobranego iniektu poprzez wcześniej wykonane otwory iniekcyjne. Iniekcja jest technologią bezinwazyjną, która pozwala na eliminację przyczyn i skutków problemu bez konieczności rozbiórki elementów konstrukcji budowlanych, prowadzenia trudnych i uciążliwych robót ziemnych oraz konieczności wyłączania naprawianych obiektów z eksploatacji.

Wyróżniamy następujące rodzaje iniekcji stosowanych w budownictwie:

 • iniekcja grawitacyjna: wypełnianie pustych przestrzeni, kawerny, impregnacja porowatych konstrukcji budowlanych;

 • iniekcja ciśnieniowa uszczelniająca: rysy, pęknięcia, styki, przerwy robocze;

 • iniekcja ciśnieniowa wzmacniająca/scalająca: rysy, pęknięcia, styki, przerwy robocze;

 • iniekcja strukturalna: uszczelnienia, wzmocnienia konstrukcji wypełnienie wszystkich kapilar i pustek;

 • iniekcja kurtynowa: bezwykopowe odtwarzanie izolacji pionowych i poziomych;