Hydroizolacje

Hydroizolacja to inaczej izolacja przeciwwilgociowa, polegająca na zabezpieczeniu obiektu przed niepożądaną i destrukcyjną działalnością wody.

Hydroizolacje dzielimy ze względu na preparaty hydroizolacyjne (spoiwo):

  • na bazie bitumów (tzw. izolacja ciężka) – wysoka odporność na wodę, łatwa dostępność materiałów, bardzo łatwa aplikacja za pomocą natrysku (przy zastosowaniu pompy, możliwość zaizolowania w jednym cyklu bardzo dużej powierzchni), wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

  • na bazie dyspersji żywic sztucznych – sprawdzają się jedynie w warunkach wewnetrznych, przydomowych; nie nadają się do izolacji dużych zbiorników wodnych, gdyż pod wpływem długotrwałego działania wody dochodzi do zmniejszenia ich izolacyjności, mają bardzo małą odporność na rozciąganie.

  • hydroizolacyjne preparaty mineralno-polimerowe – powyższych wad pozbawione są hydroizolacje mineralno-polimerowe, zwane też szlamami izolacyjnymi lub uszczelniającymi. Hydroizolacje mineralne dwukomponentowe są przeznaczone do izolowania przeciwwodnego murów, cokołów, basenów i niecek wodnych, tarasów, balkonów, a także zbiorników na wodę jak i zbiorników w oczyszczalniach scieków – które z uwagi na przemysłowy charakter są obciążone w sposób stały i agresywny.

  • preparaty wieloskładnikowe na bazie żywic reaktywnych (najbardziej zaawansowane spoiwa) – mogą to być zarówno produkty na bazie żywic poliuretanowych, jak i epoksydowych. Charakteryzują się bardzo dobrym wnikaniem w podłoże, a przez to dużą przyczepnością oraz efektem pełnej ochrony przed wodą, posiadają również bardzo wysoką odporność na kwasy i zasady, mogą być stosowane w przemyśle chemicznym.